Connect with us

Jamsai

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน อาจารย์ข้าน่ารังแกที่สุด! บทนำ-บทที่ 1

บทนำ  ผนังหินรอบบ่อน้ำบ่อหนึ่งมีตะไคร่น้ำสีเขียวเข้มเกาะอยู่ ตะเกียงน้ำมันบนผนังหินนั้นส่องแสงสีเหลืองหม่น แสงเรื่อเรือง...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน สตรีอ่อนโยนล้วนแฝงพิษร้าย บทที่ 3

บทที่ 3 “โม่เอ๋อร์เด็กโง่ ตอบแทนบุญคุณใช่ว่าคืนสิ่งของก็จบที่ไหนเล่า หากเรานำเสื้อคลุมไปคืน ก็เพียงแค่คืนสิ่งของที่ยืมมา...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน สตรีอ่อนโยนล้วนแฝงพิษร้าย บทที่ 5

บทที่ 5 เขาไม่ได้มารอโจ๊ก เขากลับมาเมืองหลวงคืนนี้ ถือป้ายอาญาสิทธิ์สีนิลขอเข้าเมือง เพียงเพื่อที่จะกลับจวนปลดอานปล่อยม้...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน สตรีอ่อนโยนล้วนแฝงพิษร้าย บทที่ 6

บทที่ 6 “ศิษย์พี่ระวัง!” เมื่อดาบที่ผ่านการเคลือบยาพิษเล่มนั้นฟันมาถึง เมิ่งอวิ๋นเจิงรู้สึกตัวช้าไปชั่วครึ่งลมหายใจ เขาไ...

jamsai.com