Connect with us

Jamsai

All posts tagged "featured"

More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม เล่ม 6 ตอนที่ 2

ตอนที่ 2   ร่างของมู่หวั่นชิวที่กำลังก้มหน้าทำแผลวุ่นวายอยู่นั้นพลันชะงักไป นางเงยหน้าขึ้นช้าๆ เขายืนอยู่ตรงปากถ้ำ ตลอดร...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม เล่ม 6 ตอนที่ 4

ตอนที่ 4   “เดิมทีคิดจะรอให้คุณชายใหญ่กลับมาจัดการเหยาอี๋เหนียง แต่ถ้าไม่ได้เม็ดกันชื้นมาโดยเร็ว เครื่องหอมในคลังก็...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม เล่ม 6 ตอนที่ 3

ตอนที่ 3   พอตกตะลึง มู่หวั่นชิวก็ตะโกนขึ้นอย่างตกใจ “นี่เป็นป้ายวิญญาณของปรมาจารย์เว่ย! คิดไม่ถึงว่านางจะฝังร่างอยู่ที่...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม เล่ม 6 ตอนที่ 5

ตอนที่ 5   หลังจากมู่หวั่นชิวเยี่ยมเจิงฝานซิวแล้ว หลีจวินก็ส่งนางกลับแล้วย้อนกลับมา เจิงฝานซิวกำลังนั่งดื่มชาอยู่เบ...

jamsai.com