Connect with us

Jamsai

All posts tagged "ปราชญ์กู้บัลลังก์"

More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ภรรยาเปรียบดังของหวาน บทที่ 5

บทที่ห้า ภายใต้แสงจันทร์พราวระยับ สถานที่จัดงานเลี้ยงของสวีซั่นอยู่ที่ข้างนอก ข้างหน้ามีสะพานข้ามร่องน้ำอยู่กลางสวนดอกไม...

ชายาประดุจอาหารเลิศรส

ทดลองอ่าน ชายาประดุจอาหารเลิศรส บทที่ 5

บทที่ห้า  เวลาที่ฉู่อวิ๋นจิ้งรู้สึกกลุ้มใจนางจะอยากกินอาหาร แน่นอนว่าเวลาเช่นนี้นางคงไม่มีอารมณ์มาลงมือปรุงเอง แต่จะออกไ...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน โปรดยิ้มตอบข้าด้วยไมตรี บทที่ 2

บทที่ 2 ตอนเช้าเมื่อหลินฟางโจวลืมตาขึ้นมา สิ่งแรกที่นางมองเห็นก็คือดวงตากระจ่างใสราวไข่มุกคู่หนึ่ง ดวงตาคู่นั้นใสสะอาดแล...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน โปรดยิ้มตอบข้าด้วยไมตรี บทที่ 3

บทที่ 3 หลินฟางโจวออกมาจากบ้านด้วยความรู้สึกหิวเกินทน วันนี้ออกจะน่าแปลกใจอยู่บ้าง ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น จู่ๆ แ...

jamsai.com