‘ต้นกล้าเล็กๆ จะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญในอนาคต’

เพราะเรารู้ว่าวัยแห่งความสดใส เชื่อมั่น และมีพลังนั้นจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักในการพัฒนาทุกส่วนในสังคม เริ่มตั้งแต่ครอบครัว บริษัท องค์กรระดับประเทศ และระดับโลก บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด จึงให้ความสำคัญกับกลุ่มนักศึกษาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ได้ร่วมกันทำงาน และเรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง เพื่อให้ต้นกล้าเล็กๆ เติบโตได้อย่างมั่นคงโดยจะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป