เทศกาลแห่งความสุขที่แจ่มใสจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือโอกาสพิเศษนี้จัดงานเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

 การรับประทานอาหารร่วมกัน จัดให้มีการแสดงจากน้องใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับแจ่มใส จับฉลากเพื่อลุ้นของรางวัล การเฉลย และมอบของขวัญให้กับ Buddy 

เมื่อผ่านพ้นครึ่งปีแรกคณะผู้บริหารของแจ่มใสได้มอบกำลังใจให้แก่เหล่าพนักงานด้วยเค้กรสชาติแสนอร่อย  ไม่ใช่แค่เค้กรสชาติอร่อยเท่านั้น แต่หากหมายถึงการมอบพลัง และกำลังใจให้กับเหล่าพนักงานทุกคน

ทำงานกันเต็มที่มาตลอดทั้งปีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ กิจกรรมท่องเที่ยวประจำทุกปี แจ่มใสจะพาพนักงานไปพักผ่อนในที่ต่างๆ นอกจากการพักผ่อนแล้ว ยังมีกิจกรรมสานความสัมพันธ์อันดีให้กับเหล่าพนักงาน 

สิ่งสำคัญของการพัฒนาคือการใฝ่หาความรู้ แจ่มใสมีการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้ปรับตัวเท่าทันกับปัจจุบันอยู่เสมอ