Connect with us

Jamsai

พบพานชายาในแปลงสมุนไพร

ทดลองอ่านนิยาย พบพานชายาในแปลงสมุนไพร บทที่ 7 – บทที่ ...

สามารถอ่านบทก่อนหน้าได้ที่ >> บทที่ 4 - บทที่ 6   บทที่ 7   เผยจื่ออวี๋เพิ่งจะก้าวออกจากบ้านสกุลหวงได้ไม่ถึงส...

คลิกเพื่ออ่าน
More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน วาสนาคนเขลา บทที่เจ็ด-บทที่แปด

บทที่เจ็ด เพราะเรื่องวุ่นวายตอนเช้านี้ ทำให้ฉู่จิ้งเฟิงออกจากจวนสายในที่สุด รถม้าออกจากเมืองซูเฉิงมานานพอควร ภายในรถเงีย...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน รำพันรักหมอยา บทที่ห้า-บทที่หก

บทที่ห้า นางค่อยๆ ลืมตา กวาดมองรอบตัวอย่างงุนงง หญ้าบนพื้นแฝงกลิ่นราอับชื้น แสงไฟมัวสลัวส่องเข้ามาจากที่ไกล เงาร่างคนที่...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยาใจโจรหมอ บทที่ห้า-บทที่หก

บทที่ห้า รอจนเถาเม่ยเอ๋อร์ค่อยๆ ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่านางได้นอนอยู่ภายในห้องนอนของตนเองแล้ว นางได้ยินเสียงบดยาดั...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน เบื่อนักโจ๊กล่าปา ข้าไม่ย้อนเวลาอีกได้ไหม บทที่ 7-บทที่ 8

บทที่ 7  อวิ๋นจ้าวรู้ดีว่าสำหรับลู่อู๋เซิงแล้ว ไม่มีทางที่การทรยศของซ่งโหย่วเฉิงจะไม่สร้างระลอกคลื่นในใจเขา แต่หากลู่อู๋...

jamsai.com