Connect with us

Jamsai

ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า··· คือข้าผู้เดียว

ทดลองอ่าน ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า… คือข้าผู้เดียว บทที่ ...

บทที่แปด “เพราะเหตุใดเล่า” ซูเพียนจื่อถามอย่างแปลกใจ “เพราะข้าจะใช้มันทำพิธีขอพรแบบพิเศษที่ตกทอดจากบรรพชนของพวกเราอาชาเท...

คลิกเพื่ออ่าน
More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

everY

ทรราชหวนคืน ตอนพิเศษ 2 เทศกาลจงชิว #นิยายวาย

ตอนพิเศษเทศกาลจงชิว เมื่อคนรักกลายเป็นลูกสุนัข (#ฮว่าจี่) ทรราชของสุนัขสวรรค์   “ฮองเฮา...” ฉู่เซ่าหลิงก้าวยาวๆ เข้...

jamsai.com