Connect with us

Jamsai

ผู้ดูแลสอนรัก ชุด คุณชายสกุลเนี่ย

ทดลองอ่าน ผู้ดูแลสอนรัก ชุด คุณชายสกุลเนี่ย

บทที่หนึ่ง ไม่ต้องลืมตาก็รู้ว่าฟ้าสว่างแล้ว แสงอาทิตย์ลอดผ่านเข้ามาทางหน้าประตู สะท้อนบนเปลือกตาเขา ไออุ่นแผ่มา ทว่าไม่อ...

คลิกเพื่ออ่าน

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

everY

ทรราชหวนคืน ตอนพิเศษ 2 เทศกาลจงชิว #นิยายวาย

ตอนพิเศษเทศกาลจงชิว เมื่อคนรักกลายเป็นลูกสุนัข (#ฮว่าจี่) ทรราชของสุนัขสวรรค์   “ฮองเฮา...” ฉู่เซ่าหลิงก้าวยาวๆ เข้...

jamsai.com