Connect with us

Jamsai

ชายาประดุจอาหารเลิศรส

ทดลองอ่าน ชายาประดุจอาหารเลิศรส บทที่ 5

บทที่ห้า  เวลาที่ฉู่อวิ๋นจิ้งรู้สึกกลุ้มใจนางจะอยากกินอาหาร แน่นอนว่าเวลาเช่นนี้นางคงไม่มีอารมณ์มาลงมือปรุงเอง แต่จะออกไ...

คลิกเพื่ออ่าน
More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน โปรดยิ้มตอบข้าด้วยไมตรี บทที่ 6

บทที่ 6 หลินฟางโจวตกใจรีบร้อนไปเปิดประตู ก่อนจะเห็นว่าคนที่ยืนอยู่ด้านนอกนั้นคือหวังต้าเตา วันนี้นางถูกพานเหรินเฟิ่งทำให...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน โปรดยิ้มตอบข้าด้วยไมตรี บทที่ 4

บทที่ 4 ตอนที่หลินฟางโจวกลับถึงบ้านแล้ว หัวใจนางก็ยังเต้นเร็วอยู่บ้าง นางตรวจดูบ้านโดยละเอียดหนึ่งรอบก็พบว่าภายในบ้านถูก...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน โปรดยิ้มตอบข้าด้วยไมตรี บทที่ 5

บทที่ 5 ตอนเช้าหลินฟางโจวไม่ได้ถูกเสียงตะโกนขายหูปิ่งปลุกให้ตื่นเฉกเช่นทุกที แต่เป็นเพราะถูกเขย่าตัวปลุกให้ตื่น เสี่ยวหย...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน โปรดยิ้มตอบข้าด้วยไมตรี บทที่ 7

บทที่ 7 หลินฟางโจวได้ยินชื่อของเสี่ยวหยวนเป่าแล้วก็ตระหนกตกใจยิ่งนัก นางรีบร้อนหันหลังตามไปพร้อมกับเอ่ยถามอาจารย์คนนั้นท...

jamsai.com