Connect with us

Jamsai

ข้าผู้นี้··· วาสนาดีเกินใคร

ทดลองอ่าน ข้าผู้นี้… วาสนาดีเกินใคร บทที่ 7

บทที่ 7 หัวใจเจินจยาฝูเต้นแรงขึ้นมาเล็กน้อย บนใบหน้าปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาทันที ส่งเสียงเรียก “พี่ใหญ่เผย” น้ำเสียงอ่อนหวาน ...

คลิกเพื่ออ่าน
More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

everY

ทรราชหวนคืน ตอนพิเศษ 2 เทศกาลจงชิว #นิยายวาย

ตอนพิเศษเทศกาลจงชิว เมื่อคนรักกลายเป็นลูกสุนัข (#ฮว่าจี่) ทรราชของสุนัขสวรรค์   “ฮองเฮา...” ฉู่เซ่าหลิงก้าวยาวๆ เข้...

jamsai.com