Connect with us

Jamsai

รอยจำในเรือนใจ

ทดลองอ่านนิยาย รอยจำในเรือนใจ บทที่ 4 – บทที่ 5

บทที่ 4 Put me in the picture เสี้ยวความจริงที่ตกหล่น “แล้วตกลงแพมได้ติดต่อหานายบ้างไหม” เชน คอดเวลล์นั่งอยู่ในห้องทำงาน...

คลิกเพื่ออ่าน
More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน วาสนาคนเขลา บทที่เจ็ด-บทที่แปด

บทที่เจ็ด เพราะเรื่องวุ่นวายตอนเช้านี้ ทำให้ฉู่จิ้งเฟิงออกจากจวนสายในที่สุด รถม้าออกจากเมืองซูเฉิงมานานพอควร ภายในรถเงีย...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน รำพันรักหมอยา บทที่ห้า-บทที่หก

บทที่ห้า นางค่อยๆ ลืมตา กวาดมองรอบตัวอย่างงุนงง หญ้าบนพื้นแฝงกลิ่นราอับชื้น แสงไฟมัวสลัวส่องเข้ามาจากที่ไกล เงาร่างคนที่...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยาใจโจรหมอ บทที่ห้า-บทที่หก

บทที่ห้า รอจนเถาเม่ยเอ๋อร์ค่อยๆ ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่านางได้นอนอยู่ภายในห้องนอนของตนเองแล้ว นางได้ยินเสียงบดยาดั...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน เบื่อนักโจ๊กล่าปา ข้าไม่ย้อนเวลาอีกได้ไหม บทที่ 7-บทที่ 8

บทที่ 7  อวิ๋นจ้าวรู้ดีว่าสำหรับลู่อู๋เซิงแล้ว ไม่มีทางที่การทรยศของซ่งโหย่วเฉิงจะไม่สร้างระลอกคลื่นในใจเขา แต่หากลู่อู๋...

jamsai.com