Connect with us

Jamsai

More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

กระวานน้อยแรกรัก

ทดลองอ่าน กระวานน้อยแรกรัก บทที่ 8

บทที่ 8 เผยซื่อตบแผ่นหลังของหมิงถานเบาๆ เอ่ยปลอบขวัญว่า “ท่านโหว ท่านสงบโทสะก่อนเถิดเจ้าค่ะ!” ต่อจากนั้นหมิงถานก็เล่าเรื...

กระวานน้อยแรกรัก

ทดลองอ่าน กระวานน้อยแรกรัก บทที่ 9

บทที่ 9 เมื่อล่วงเข้ายามราตรี อากาศก็หนาวเย็นขึ้นเล็กน้อย นอกเมืองหลวงมืดสนิทไปทั้งแถบ ทว่าในเมืองหลวงกลับสว่างไสวด้วยแส...

กระวานน้อยแรกรัก

ทดลองอ่าน กระวานน้อยแรกรัก บทที่ 10

บทที่ 10 ไม่ว่าอย่างไร สุดท้ายหมิงถานก็สามารถถอนหมั้นได้ในที่สุด เพียงแต่ยังผ่านไปไม่ถึงหนึ่งวันเรื่องเหม็นคาวของจวนลิ่ง...

jamsai.com