Connect with us

Jamsai

คดีลับใต้หมู่ดาว

ทดลองอ่าน คดีลับใต้หมู่ดาว เล่ม 1 บทที่ 4 #นิยายวาย

Trigger Warning เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง และการฆาตกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ สำหรับผู้อ่านที่มีอาย...

คลิกเพื่ออ่าน
More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม บทที่ 7

บทที่เจ็ด อีกด้านหนึ่ง เมื่อคนสกุลชุยชนะศึกใต้ต้นไหวกลับมาถึงบ้าน หลิวซื่อก็เพิ่งตระหนักได้ว่าตนไปโวยวายมาหนนี้คงทำให้ฉย...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม บทที่ 6

บทที่หก ยามที่หลิ่วผิงชวนกลับมาถึงจวนสกุลหลิ่ว ดวงตะวันก็ค่อยๆ คล้อยสู่ทิศตะวันตกแล้ว นางเพิ่งจะเข้าห้องไปผลัดเปลี่ยนชุด...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม บทที่ 8

บทที่แปด พอได้ยินฉู่เสียถามว่าคู่ควรหรือไม่ ฉยงเหนียงก็อยากจะพูดใส่หน้าเขาเพียงคำเดียวว่า ‘เพ้ย!’ ชาติก่อนกระทั่งซั่งอวิ...

everY

ทดลองอ่าน Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ เล่ม 4 บทที่ 144 #นิยายวาย

ทดลองอ่าน เรื่อง Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ เล่ม 4 ผู้เขียน : 风流书呆 (Feng Liu Shu Dai) แปลโดย : ปราณหยก ผลงานเรื่อง :...

jamsai.com