Connect with us

Jamsai

Career

กองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับแนว everY

Responsibilities

– หาข้อมูลต้นฉบับแนววายที่น่าสนใจจากแหล่งต่างๆ และทำข้อมูลสรุปเพื่อเสนอพิจารณา
– จับทิศทาง นำเสนอข่าวสารในแวดวงหนังสือที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เชื่อถือได้
– ติดตามงาน และประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Requirements

– มีความสนใจหนังสือแนววาย และติดตามข่าวสารวงการหนังสืออยู่เป็นประจำ
– มีประสบการณ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวาย เช่น เว็บไซต์ร้านหนังสือออนไลน์ เว็บไซต์นิยายออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย
– มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถอ่านและจับใจความได้
– มีทัศนคติเชิงบวก มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม
– มีความกระตือรือร้น และทำงานภายใต้ภาวะความกดดันเรื่องเวลาได้
– หากมีทักษะในการอ่านภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ผลสอบระดับ HSK 4 ขึ้นไป)

**หากสนใจ รบกวนเขียนเรียงความ 1 หน้า A4 ในหัวข้อ “เหตุผลที่อยากเป็นคนทำหนังสือ” พร้อมประวัติส่วนตัว ส่งมาที่ [email protected]**

สนใจสมัครตำแหน่งนี้ Click

Comments

comments

No tags for this post.
Continue Reading

More in Career

 • Career

  Cloud Engineer

  By

  Responsibilities - Design and implement cloud infrastructure (Amazon AWS) of automation framework - Guide on the appropriate design, running...

 • Career

  Full-Stack Developer

  By

  Responsibilities - Design and develop Web Application with JavaScript (Node.js / Vue.js / TypeScript.js) - Troubleshoot integration issues -...

 • Career

  บรรณาธิการ (หนังสือ Non-Fiction)

  By

  Responsibilities - หานักเขียนไทย ตรวจแก้ต้นฉบับ - ประสานงานกับนักเขียน ฝ่ายศิลปกรรม พิสูจน์อักษร และฝ่ายผลิต - มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดชื...

 • Career

  Graphic Design Manager

  By

  Responsibilities - การพัฒนากลยุทธ์และทิศทางการออกแบบเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ - สร้างสื่อโฆษณาในช่องทางการตลาดทุกช่องทาง - พัฒ...

 • Career

  Senior Content Marketing

  By

  Responsibilities - วางแผนงานโซเชียลมีเดียในแต่ละเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมของแจ่มใส - พัฒนาและวางรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา ทั้งใ...

 • Career

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ (หนังสือ Non-Fiction)

  By

  Responsibilities - สนับสนุนและช่วยเหลือบรรณาธิการ - หานักเขียน และตรวจแก้ต้นฉบับ (บ้าง) - ประสานงานกับนักเขียน ฝ่ายศิลปกรรม พิสูจน์อักษร และ...

 • Career

  Brand Development & Creative Designer

  By

  Responsibilities - ออกแบบและพัฒนาแนวทางด้าน Visual ของแบรนด์ต่างๆ ในเครือ ให้เหมาะสมโดยสะท้อนบุคลิคแบรนด์ สร้างผลกระทบด้านบวกต่อแบรนด์และการ...

บทความยอดนิยม

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา บทที่ 1-บทที่ 2

บทที่หนึ่ง  ริมเกาะไป๋ลู่ ไถเฉิงปลายฤดูใบไม้ผลิ เป็นอีกปีที่แถบเจียงหนาน งดงาม ดอกซิ่งโปรยปรายดุจสายฝน ดอกหลีผลิบานดุจปุ...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา บทที่ 3-บทที่ 4

บทที่สาม หลี่มู่มองสบตานางอยู่ครู่หนึ่ง เขาดึงมือตนเองกลับพลางลุกขึ้นมานั่ง เกาลั่วเสินก็ไม่เข้าใจตนเอง เหตุใดตนจึงบุ่มบ...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา บทที่ 5-บทที่ 6

บทที่ห้า  เดือนสามปลายฤดูใบไม้ผลิ นอกเมืองเจี้ยนคังแดดร่มลมเย็น ต้นหญ้าเขียวขจี นกโผบิน เกาลั่วเสินนั่งอยู่ในรถเทียมวัว ...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา บทที่ 7-บทที่ 8

บทที่เจ็ด  เมืองตันหยางตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองหลวงเจี้ยนคัง ทั้งสองเมืองอยู่ห่างกันไม่ถึงร้อยหลี่ คูเมืองและกำแพงเมืองแม้...

jamsai.com