Connect with us

Jamsai

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

พระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่คนไทยควรอ่าน

ถือเป็นอีกหนึ่งพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและด้านวรรณกรรม ดังที่ได้เห็นจากพระราชนิพนธ์ทั้ง 6 เรื่องของพระองค์ท่าน (นับรวมงานแปลด้วย)

ซึ่งเปรียบเสมือนสมบัติของชาติ ที่เราคนรุ่นใหม่ควรหาโอกาสได้ลองอ่านกัน รับรองว่านอกจากจะดีต่อใจแล้ว ยังจะได้ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตมากๆ เลยทีเดียว

5 เหตุผลที่ควรอ่าน ‘พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8’

-     ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุลเพื่อให้พระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบแปดรัชกาล

-     พระราชนิพนธ์เรื่องนี้อยู่ในหนังสือ ‘พระราชานุกิจ’ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศล 100 วัน พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล (ในหลวงรัชกาลที่ 8) เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2489

-     พระราชานุกิจ หมายถึง กำหนดเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินจะทรงประพฤติพระราชกิจต่างๆ เป็นประจำทุกวัน ไม่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงประพฤติมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏอยู่ในกฎมณเฑียรบาลในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ

-     พระราชนิพนธ์เรื่องนี้จะทำให้ผู้อ่านรัก เคารพ และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ในหลวงรัชกาลที่ 8) เป็นอย่างยิ่ง

-     ทำให้เห็นถึงพระปรีชาญาณด้านภาษาไทยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ซึ่งนั่นอาจจะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะริเริ่มเขียนหนังสือ


 

5 เหตุผลที่ควรอ่าน ‘เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสเซอร์แลนด์’

-     เป็นพระราชนิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร ‘วงวรรณคดี’ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2490

-     เป็นรูปแบบบันทึกประจำวันตั้งแต่เสด็จจากประเทศไทยเพื่อไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยเริ่มแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2489 ก่อนเสด็จออกเดินทางสามวัน จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม ในปีเดียวกัน

-     วันเสด็จถึงพระตำหนักวิลลาวัฒนาได้ทรงพรรณนาความรู้สึกของพระองค์ตอนจากเมืองไทยถึงความรักและห่วงใยพสกนิกรของพระองค์

-     เนื้อหาช่วงท้ายสามารถทำให้ซาบซึ้งใจถึงสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตั้งใจจะทำเพื่อพสกนิกร

-     เนื้อหาตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์เล่มนี้ที่ทำให้พสกนิกรรู้สึกประทับใจคือ…ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งขึ้นมาดังๆ ว่า ‘อย่าทิ้งประชาชน’ อยากจะร้องออกบอกเขาลงไปว่า ‘ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้’


 

5 เหตุผลที่ควรอ่าน ‘นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ’

-     เป็นพระราชนิพนธ์แปลเมื่อ พ.ศ.2537 จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid บทประพันธ์ของเซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมและมียอดจำหน่ายกว่า 2 ล้านเล่ม

-     ทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2520 และทรงแปลจบในเดือนมีนาคม พ.ศ.2523 ซึ่งมีจำนวนถึง 501 หน้า แสดงให้เห็นว่าทรงพระราชอุตสาหะในการแปลเป็นอย่างมาก

-     ชื่อเหมือนจะเนื้อหาไทยๆ แต่เนื้อหาจะอิงประวัติศาสตร์โลก โดยบอกเล่าเรื่องราวของ ‘นายอินทร์’ เซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านแผนร้ายของอดอร์ฟ ฮิตเลอร์ เขาได้จัดตั้งหน่วยงานล้วงความลับทางทหารของเยอรมันเพื่อนำไปรายงานแก่เซอร์วินสตัน เชอรซิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลของสหรัฐอเมริกา จนสามารถต่อต้านฮิตเลอร์ได้สำเร็จ ทำให้ฝ่ายพันธมิตรได้รับชัยชนะ แน่นอนว่าหากนายอินทร์และพลพรรคทำงานพลาด ฮิตเลอร์อาจจะชนะสงคราม และโลกคงไม่เป็นเช่นทุกวันนี้

-     สอนให้เรารักชาติ รู้จักที่จะกล้าหาญและเสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง


 

5 เหตุผลที่ควรอ่าน ‘ติโต’

-     เป็นพระราชนิพนธ์แปลเมื่อปี พ.ศ.2519 ทรงแปลจากต้นฉบับเรื่อง Tito ของฟิลลิส ออตี้ เพื่อใช้เรียนรู้ประวัติบุคคลที่น่าสนใจของโลก

-     ติโตหรือจอมพลติโต เป็นนายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรกและประธานาธิบดีของประเทศยูโกสลาเวีย เขาคือผู้นำที่ทำเพื่อประเทศชาติจริงๆ โดยสามารถทำให้ประชาชนที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์รวมเป็นหนึ่ง ทั้งยังทำให้ประเทศชาติเจริญอีกด้วย

-     ทรงใช้ภาษาที่สามัญชนเข้าใจง่าย รวมทั้งการใช้โวหารเปรียบเทียบที่คมคาย

-     ความตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งมาจากการได้ผู้นำที่ดีและมีความยุติธรรม

-     สอนให้เราเรียนรู้ที่จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความเสมอภาคที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ


 

5 เหตุผลที่ควรอ่าน ‘พระมหาชนก’

-     พระมหาชนกเป็นหนึ่งในเรื่องราวของทศชาติชาดก ซึ่งคือ 10 พระชาติสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้

-     ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องพระมหาชนก และได้ทรงค้นคว้า รวมทั้งแปล ดัดแปลงเนื้อหาเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น

-     ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2542 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์พระมหาชนกฉบับการ์ตูนออกมา ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงเนื้อหาของพระมหาชนก

-     สำหรับฉบับการ์ตูน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้ใช้ลายเส้นแบบไทยๆ โดยได้ชัย ราชวัตรมาเป็นผู้เขียนการ์ตูนประกอบให้

-     สอนให้เรารู้จักที่จะมีความเพียรพยายามในทุกๆ เรื่อง และทุกๆ ปัญหาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


 

5 เหตุผลที่ควรอ่าน ‘ทองแดง’

-      พระราชนิพนธ์เรื่องทองแดง เล่าถึงเรื่องราวของทองแดง สุนัขจรจัดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเก็บมาเลี้ยง

-     ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งสองภาษา คือภาษาไทยและอังกฤษ

-     ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ทองแดงฉบับการ์ตูนออกมา โดยได้ชัย ราชวัตรมาวาดฉบับการ์ตูนให้ด้วย

-     นี่คือเรื่องราวของสุนัขทรงเลี้ยงที่จะทำให้ทุกหัวใจของผู้อ่านประทับใจ เพราะเราสัมผัสได้ถึงความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กับคุณทองแดงจริงๆ และตัวคุณทองแดงก็ฉลาดแสนรู้มากๆ

-     ได้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความมีมารยาท และการสั่งสอนลูกของคุณทองแดง


 

Comments

comments

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

More in บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  จะขอทำตามคำสอนของพ่อ

  By

  คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ล้วนมุ่งเน้นให้เราคนไทยเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น นั่นก็เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม หากเ...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  รอยยิ้มของพ่อในความทรงจำ

  By

  วันนี้เราขอรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ชีพและได้ทรงแย้มพระโอษฐ์มาให้ทุกคนได้จดจำอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนี่เป...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 The Beloved King of Thailand

  By

  ทำไมคนไทยถึงรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ยิ่งกว่าชีวิต เป็นคำถามที่คนไทยทุกคนสามารถตอบได้โดยใช้หัวใจ (เพิ...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  ทำความรู้จักกับดอกดารารัตน์

  By

  สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทน์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น ได้ยึดต้นแบบมาจากดอกดารารัตน์ หรือที่หลายคนน่าจะรู้จักในชื่อ...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในหลวงรัชกาลที่ 9

  By

  วันพรุ่งนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยทุกคนไม่อยากให้มาถึงเลย สำหรับวันจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเ...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  พาไปชม ‘นิทรรศการพระราชาในดวงใจ’

  By

  นิทรรศการพระราชาในดวงใจ ซึ่งจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน้อมรำลึกองค์อัค...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  13 ตุลา… วันที่น้ำตาของชาวไทยทุกคนหลั่งริน

  By

  ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถือเป็นวันแห่งความเศร้าโศกเสียใจครั้งใหญ่ของประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เพิ่มเติม&helli...

บทความยอดนิยม

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ปรปักษ์จำนน ตอนที่ 10

ตอนที่สิบ   ค่ำคืนนี้เสี่ยวเฉียวไม่กล้าผ่อนคลายเช่นยามปกติอีก นางนั่งอยู่ใต้แสงเทียนรอคอยเขากลับมาอย่างสงบเสงี่ยม ส...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเทพสมุนไพร เล่ม 1 ตอนที่ 6

ตอนที่ 6  หลี่เมิ่งซีลืมตาก็เห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มของเซียวจวิ้นกำลังพินิจมองนางอยู่ มองรอยยิ้มที่อาบทออยู่ในตาหงส์คู่นั้น ...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม เล่ม 7 ตอนที่ 6

ตอนที่ 6  "คนตระกูลหลีขนกระทั่งเตียงเข้าไปในคุก นี่เรียกว่าติดคุกเสียที่ใด ปรมาจารย์ไป๋ติดคุกยังสบายกว่าฮองเฮาเสียอีก ทห...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเทพสมุนไพร เล่ม 1 ตอนที่ 8

ตอนที่ 8 หลี่เมิ่งซีให้หงจูประคอง สาวใช้หลายคนยกอาหารตามอยู่ด้านหลัง เดินมาจนถึงห้องโถงใหญ่ของเรือนกลาง ร่างกายของเซียวจ...

jamsai.com