Username:   Password: 
ค้นหา:
 
 
    LOVE
    ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก
    Jamsai Love Series
    มากกว่ารัก
    Cookie
    Enter Books
    Enter Books (ปกแข็ง)
    Enter Light Novel
    Jamsai Light Novel
    romantic suspense
    Jamsai
    Jamsai Award
    Life Vaccine
    Book Wave(การ์ตูน
     อัจฉริยะ)
    Sweet Asian
    Dreamland Of Love
    Magic Cafe' Love
    Magic Caf'
    ปกิณกะ
    ชิงช้าสวรรค์
    ม้าหมุน
    ไวกิ้ง
    One Price In Lovely
     Moment
    One Price In The
     Legend Of Love
    One Price Sweetie
     Bakery
    One Price
     Princess Tale
    One Price In
     Wonderland
    One Prince Fantasy
     World

สัมผัสลับ สืบรัก
โดย : ชาลีน
My Darling 04 จูบมัดจำใจ
Another History อีกหนึ่งตำนานอัน...!? ภาค อัลฟ่า
โดย : sarafim
เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 2 (เล่มจบ)
โดย :
Shut Up! Baby เงียบสิ... ฉันจะบอกรักเธอ
 


แจ่มใสรับสมัครเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ ไฟแรง หลายอัตราดังนี้ค่ะ

 ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
 

สำนักพิมพ์ชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นผลิตงานวรรณกรรมร่วมสมัยที่ติดอันดับหนังสือขายดีในขณะนี้ อาทิเช่น นิยายแนวความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก, นิยายแนว Jamsai Love Series, วรรณกรรมแปลจากเอเชียทั้งจากเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย เราต้องการบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน กล้าท้าทายต่อความสามารถของตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อมารองรับการขยายงานของบริษัทฯ ที่กำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนในแจ่มใสล้วนมีความเชื่อตรงกันว่า "ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน" ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ เรากำลังรอคนที่มีความสามารถเช่นคุณอยู่


Graphic Design 
Role and Responsibilities:
ดูแลในเรื่องการ Design และออกแบบต่างๆ 
 
Requirements:
•ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
•มีความรู้เรื่องศิลปะ โปรแกรมต่างๆ เช่น Photoshop, illustrator, InDesign
•สามารถออกแบบสิ่งพิมพ์หรือจัดหน้าสิ่งพิมพ์แบบต่างๆ ได้
•หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์หรืองานออกแบบมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ERP System Administrator
Role and Responsibilities:
•ดูแลระบบ ERP และจัดการข้อมูลในระบบ ERP
•ออกแบบ / ปรับปรุงรายงานต่างๆ ในโปรแกรม ERPให้สอดคล้องกับความต้องการของ User ในการใช้งาน
•ตรวจสอบ / ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ ERPให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
•ให้คำปรึกษากับ User
 
Requirements:
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
•การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการดูแลระบบ ERP, MIS อย่างน้อย 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลได้
•มีประสบการณ์โปรแกรมบัญชี
•มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

Digital Content Management Officer
Role and Responsibilities:
•ดูแลและอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์และสื่อดิจิตอลของบริษัท (Manage and update all company’s digital content)
•ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์และสื่อดิจิตอลของบริษัท (Design digital activities to meet company’s goal)
•สร้างสรรค์การสื่อสารผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิตอลของบริษัท ( Create digital communication to company’s customers)
•ประสานงานระหว่างแผนกดิจิตอลและแผนกอื่นๆ ในองค์กร (Coordinate between digital team and other division in company to make sure all tasks are completed)
•ดูแลงานเกี่ยวกับสื่อดิจิตอลอื่น ๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย (Available for other digital assignment)
 
Requirements:
•Male / Female ( age not over 35 years old )
•Minimum of Bachelor’s degree in Business Administrative or any related fields
•At least 2 –years experience in digital content management (i.e. Web Content, Content download, Mobile marketing, Game on-lines, PC Game, and etc.)
•High level of intelligence and integrity combined with a strong sense of customer services
•Competencies: Outgoing, energetic, self-motivate, hardworking and fast learner
•Computer skills: Advanced – experience with MS Word, Excel , and Power Point required (Moderate - Photoshop CS and/ or Illustrator experience an advantage)
•Good interpersonal skills: creative, result oriented and proactive with attention in details
•Able to work under pressure and / in flexible environment
•Interested persons, please submit your application letter and CV to below contact
 
กองบรรณาธิการสร้างสรรค์ (คัดเลือกต้นฉบับ)
Requirements:
•เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
•วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี ทำงานเป็นทีมได้ 
•มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
•สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันเรื่องเวลาได้ 
•มีความละเอียดรอบคอบ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
•รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ  อ่านหนังสือได้หลากหลายประเภท
•มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
Role and Responsibilities:
•ตรวจความถูกต้องของตัวสะกด การเว้นวรรค ไวยากรณ์ คำทับศัพท์ และสำนวนต่างๆให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
•ตรวจ Final Proof
•ตรวจเพลท
 
Requirements:
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
•มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
•มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวกและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี
•รักการอ่านหนังสือ มีความละเอียดรอบคอบอย่างมาก
•สามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันด้านเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•มีทักษะในการใช้  Computer , Microsoft Office  และ การหาข้อมูลทาง Internet  ได้เป็นอย่างดี
•หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

นักแปลภาษาญี่ปุ่น (Freelance)
Requirements:
•เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
•มีความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นและไทยในระดับดีมาก
•หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
•โปรดระบุรายชื่อผลงานหรือแนบไฟล์
•ทางบริษัทจะพิจารณาประวัติและเมื่อผ่านเกณฑ์คัดเลือกเบื้องต้นจะทำการจัดส่งแบบทดสอบให้เป็นลำดับต่อไป
•สนใจสมัครสามารถส่งประวัติมาที่ editor@jamsai.com 

พนักงานชั่วคราว บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด 
•เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 18 - 28 ปี
•วุฒิม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
•รู้จักหนังสือของสำนักพิมพ์แจ่มใสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถทำงานตั้งแต่เวลา 9.00- 18.00 น. วัน จันทร์-ศุกร์
•หากมีประสบการณ์การทำงานและขับรถจักรยานยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักศึกษาฝึกงาน
สาขาที่เปิดรับ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอังกฤษ) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบนิเทศศิลป์ การตลาด คลังสินค้า  
นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกรุณาส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
•ชื่อ - นามสกุล
•รูปถ่ายนักศึกษา
•ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์
•สถาบันการศึกษา - สาขาที่เรียน - ชั้นปีที่ศึกษา
•ระบุวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการฝึกงาน
•ความถนัด ความสามารถพิเศษ หรือผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี)
•ส่วนงานที่ต้องการฝึกงาน
•เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
•ส่งรายละเอียดต่างๆ มาได้ที่เมล์ hr@jamsai.com แล้วรอการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ
-รับเฉพาะนักศึกษาฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยส่งมาฝึกงานเท่านั้น
-การติดต่องานให้ Reply อีเมล์เดิมทุกครั้ง
 
**ทุกตำแหน่งมีผู้คำประกันการทำงาน**
 
ส่งประวัติและผลงานที่ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
285/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทรศัพท์  02 840 4888 ต่อ 873
อีเมล์ hr@jamsai.com  


คลิกที่ดูแผนที่

 
 
 
     มีปัญหาทางเว็บ ติดต่อ member@jamsai.com จำนวนผู้ชมเว็บแจ่มใสขณะนี้: 935 ท่าน