Guest   
 
Username:
Password:
 


  
 
 


แจ่มใสรับสมัครเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ ไฟแรง หลายอัตราดังนี้ค่ะ

 ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
 

1. New Gen Project (นักศึกษาฝึกงาน)

6. Social Media Officer

2. Assistant Brand Manager

7. Social media Tank (Freelance & intern)

3. Digital Marketing Manager

8. นักวาด (ฟรีแลนซ์หรือประจำ)

4. Web Content Manager

9. พิสูจน์อักษร (ฟรีแลนซ์)

5. Web Content Officer

10. จัดหน้าสิ่งพิมพ์ (ฟรีแลนซ์)
   
   

New Gen Project (นักศึกษาฝึกงาน)

สาขาที่เปิดรับ 
มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ออกแบบนิเทศศิลป์ การตลาด ทรัพยากรบุคคล วิชาอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า) บัญชี นิเทศศาสตร์

สวัสดิการ
เกียรติบัตร
•โอกาสร่วมงานกับพี่ๆ แจ่มใสในอนาคต
•ค่าเดินทางวันละ 100 บาท
•ขนมปังมื้อเช้า + อาหารกลางวัน ฟรี

Assistant Brand Manager


Responsibilities :
•In charge of overall "Brand Management" to increase Brand (Corporate Brand & Product Brand) Equity value.
•Develop Corporate Branding / Communications strategies and execute plan with excellence for all Corporate & Product Branding related projects Including ATL, BTL, Event, and Digital / Social Media to build Jamsai Brand awareness and equity.
•Coordinating with other departments and external agencies, as a strategic partner in order to develop great brand activities with excellent briefs, and guiding brand requirement in order to ensure high quality results for the brand awareness.
•Being responsible for day-to-day marketing activities including project management, creative development, cross-functional implementation.
•Responsible for branding budget control and ensure highest spending efficiency.
•Utilizing consumer research in order to create brand communication strategies for improving the brand Image and for strengthening brand loyalty and equity.
•Review and analyze market trends through continuing professional development and provide senior management with recommendations for product/marketing changes.
• Work with sales team to achieve sales goal.
 
Requirements :
•Male/Female
•Age 30 - 45 Year Olds
•Bachelor's or Master's Degree in Marketing is Preferred
•At least 5 Years in brand management or trade marketing
•High Digital media vision
•Teamwork, Result-oriented and Initiative
•Good Interpersonal, Presentation and Communication Skills
•Love reading


Digital Marketing Manager

Role and Responsibilities:
•วางแผนและจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ร่วมกับ Brand โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบต่างๆ
•ดูแลช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้า เช่น facebook, twitter, @Line, youtube ให้มี engagement ที่ดี
•วัดผลแคมเปญทางการตลาด และจัดทำรายงานให้ผู้บริหาร
 
Requirements:
•เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
•ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในการบริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีในด้านการตลาดออนไลน์
•มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาด เทคโนโลยีใหม่ๆ และการวัดผลในเชิงออนไลน์(เช่น SEO, SEM, email marketing, google analytics, social media marketing)
•รักโลกออนไลน์ ชื่นชอบการใช้สื่อออนไลน์

Web Content Manager

Role and Responsibilities:
•Using a content management system (CMS), in order to build or revise web pages.
•Being part of the Creative Team, and leading web content population efforts.
•Working in coordination with the digital marketing team, and implementing on-page optimization efforts.
•Keeping web content and content management systems organized.
•Establishing processes and procedures for building web pages via the content management system.
•Maintaining a consistent look and feel throughout web properties.
•Developing recommendations for website enhancements.

Requirements:
•Bachelor or Master Degree in PR, Arts and related field is preferred.
•Experience of working with content management systems
•Excellent computer skills and proficiency in Microsoft Word, Excel and common web browsers, including Internet Explorer, Safari, Chrome and Firefox / applications, etc.
•Strong written communication skills.
•Well organized with excellent attention to detail.
•Good attitude , punctual and high responsibility
•Good team work and can do attitude

Web Content Officer

Role and Responsibilities:
•Creative and design wording and text
•Expert in proofread and language usage
•Create quality content for presenting on Online Platform , Official Website and E-mail including other media 
•Searching information and rearrange as of new topic assign
•In charge of Artwork of content in consensus direction 
•Taking care , follow up and coordinate work as assign 

Requirements: 
•Bachelor's Degree or above in PR , Arts and related field 
•Update Online trend in Thailand and International 
•Creativity 
•Good attitude , punctual and high responsibility
•Good team work and can do attitude

Social Media Officer
 
Role and Responsibilities:
•ประชาสัมพันธ์ Website ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น SEO, Google Adword
•รับผิดชอบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัท
•ดูแลระบบการใช้งาน E-mail Marketing
•จัดหา / จัดทำกิจกรรมทาง Social Media
•ดูแลงานโปรโมทเว็บไซต์ วางแผนการทำโฆษณา Online ให้กับบริษัท
•สรุปและวัดผลการประเมินการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัท
•คิดแคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา
•วิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงาน สื่อสารกับแผนกอื่นๆ เป็นประจำ
 
Requirements:
•เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
•วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ความสามารถทางด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่าน Internet
•มีประสบการณ์การตลาดออนไลน์อย่างน้อย 1 – 2 ปี โดยเฉพาะ Social network, Facebook Marketing, Youtube Chanels และ SEO
•มีความคิดสร้างสรรค์ และมีไอเดียทางการตลาดบ้าง
•มีทักษะในการสื่อสารดี และบุคลิกภาพดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
•สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
Social media Tank (freelance & intern)
 
Role and Responsibilities:
•วางแผนการทำ content ในแต่ละเดือน ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
•จัดทำ content วันละ 3-4 โพสต์ (ทั้งเนื้อหาและภาพกราฟิก) 
•สร้างสรรค์ content ที่มีความสดใหม่
•ติดตามข่าวสารที่ทันสมัยและนำมาประยุกต์ใช้กับแฟนเพจที่ดูแล 
•ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่ดูแล
 
Requirements:
•มีทักษะในการเขียนสื่อสาร ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสม
•มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพเบื้องต้นได้ (photoshop , illustrator)
•มีความเข้าใจและพร้อมที่จะเรียนรู้การทำ Content บน Social Network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•มีความมุ่งมั่น และพร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่
 
นักวาด (ฟรีแลนซ์หรือประจำ)

Requirements:
•ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
•ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
•มีฝีมือในการวาดการ์ตูน ตัดเส้น ลงสี 
•สามารถทำงานในคอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงใช้โปรแกรมต่างๆ ในการวาดได้อย่างคล่องแคล่ว
•มีความคิดสร้างสรรค์
•ส่งประวัติ พร้อมผลงานเพื่อพิจารณา 

พิสูจน์อักษร (ฟรีแลนซ์) 
 
Requirements:
•มีประสบการณ์ในการทำงานพิสูจน์อักษรมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 
จัดหน้าสิ่งพิมพ์ (ฟรีแลนซ์)
 
Requirements:
•มีประสบการณ์ในการทำงานจัดหน้าสิ่งพิมพ์หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คอย่างน้อย 2 ปี ด้วยโปรแกรม inDesign

นักศึกษาฝึกงาน
 
นักศึกษาฝึกงาน (ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี)
สาขาที่เปิดรับ มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ออกแบบนิเทศศิลป์ การตลาด ทรัพยากรบุคคล วิชาอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า) บัญชี
 
นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกรุณาส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
•ชื่อ - นามสกุล
•รูปถ่ายนักศึกษา
•ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์
•สถาบันการศึกษา - สาขาที่เรียน - ชั้นปีที่ศึกษา
•ระบุวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการฝึกงาน
•ความถนัด ความสามารถพิเศษ หรือผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี)
•ส่วนงานที่ต้องการฝึกงาน
•เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
•ส่งรายละเอียดต่างๆ มาได้ที่เมล์ [email protected] แล้วรอการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ
-รับเฉพาะนักศึกษาฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยส่งมาฝึกงานเท่านั้น
-การติดต่องานให้ Reply อีเมล์เดิมทุกครั้ง
 
**ทุกตำแหน่งมีผู้คำประกันการทำงาน**
 
ส่งประวัติและผลงานที่ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
285/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทรศัพท์  02 840 4888 ต่อ 872

 
 
    มีปัญหาทางเว็บ ติดต่อ [email protected] จำนวนผู้ชมเว็บแจ่มใสขณะนี้: 301 ท่าน

Line PM