Username:   Password: 
ค้นหา:
 
 
    LOVE
    ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก
    Jamsai Love Series
    มากกว่ารัก
    Cookie
    Enter Books
    Enter Books (ปกแข็ง)
    Enter Light Novel
    Jamsai Light Novel
    Young Love
    Jamsai
    Jamsai Award
    Life Vaccine
    Book Wave(การ์ตูน
     อัจฉริยะ)
    Sweet Asian
    Dreamland Of Love
    Magic Cafe' Love
    Magic Cafe'
    ปกิณกะ
    Stationnary
    อื่นๆ

Slave of Butterfly รักร้อน... ซ่อนร้ายหลอมละลายหัวใจ
Slave of Butterfly รักร้อน... ซ่อนร้ายหลอมละลายหัวใจ
โดย : Hideko_Sunshine
[7'x] Betting Lover พนันได้เลย... ว่าคุณจะรักผม
[7'x] Betting Lover พนันได้เลย... ว่าคุณจะรักผม
Jamsai 7's Love Lecture ลาย Pretty Bad Girl
โดย :
วางแผนดีเกินร้อย สาวน้อยคนเก่ง
โดย :
แสนรักแสนแค้น
โดย :
No Hero รัตติกาล... อันตราย ตอน Vampire Chamberlain
โดย : Yu Wo
แปล : scimmietta
สาวสิบแปดมงกุฎสะดุดรัก เล่ม 1 (2 เล่มจบ)
สาวสิบแปดมงกุฎสะดุดรัก เล่ม 1 (2 เล่มจบ)
โดย :
 


แจ่มใสรับสมัครเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ ไฟแรง หลายอัตราดังนี้ค่ะ

 ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
 

สำนักพิมพ์ชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นผลิตงานวรรณกรรมร่วมสมัยที่ติดอันดับหนังสือขายดีในขณะนี้ อาทิเช่น นิยายแนวความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก, นิยายแนว Jamsai Love Series, วรรณกรรมแปลจากเอเชียทั้งจากเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย เราต้องการบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน กล้าท้าทายต่อความสามารถของตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อมารองรับการขยายงานของบริษัทฯ ที่กำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนในแจ่มใสล้วนมีความเชื่อตรงกันว่า "ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน" ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ เรากำลังรอคนที่มีความสามารถเช่นคุณอยู่

Business development / Business Analyst
Role and Responsibilities:
•Analyze existing business needs and provide solutions to business problems
•analyzing objective of each internal process and resource, and suggesting ways by which re-design or improvements
•application of enabling technologies to support the processes and the management of organizational change as well as the subsequent support and monitoring of its implementation
•Coordinate and Support Business Development team in subject of monitoring, testing whole new project implementation process until launch
•collaborates with the organization’s specialist functions to assure that the organization is capable of implementing project successfully
 
Requirements:
•Degree in Business, Information Technology or related field
•Minimum 1-3 years in business development, business analyst or application consultant
•Strong knowledge of business processes
•Solid knowledge of IT, including experience of working on IT-oriented projects, user requirements development, and testing
•Result and Team orientation and have an ability to work under pressure
•Good communication skills with the ability to clearly presentation
•Excellent relationship and interpersonal skills

Graphic Design 
Role and Responsibilities:
ดูแลในเรื่องการ Design และออกแบบต่างๆ 

Requirements:
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีความรู้เรื่องศิลปะ โปรแกรมต่างๆ เช่น Photoshop, illustrator, InDesign
• สามารถออกแบบสิ่งพิมพ์หรือจัดหน้าสิ่งพิมพ์แบบต่างๆ ได้
• หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์หรืองานออกแบบมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เจ้าหน้าที่บัญชี
Role and Responsibilities:
•บันทึกบัญชี รับ – จ่าย ทั่วไป
•ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร
•บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน, รายได้, ค่าใช้จ่าย
•คำนวณภาษีและนำส่งสรรพากร
•จัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 
Requirements:
•เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
•ปวส. – ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 
•ประสบการณ์ 0 – 2 ปี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
•พิมพ์ภาษาไทย / อังกฤษคล่อง
•มีวุฒิภาวะสูง เรียนรู้เร็วเร็ว ขยัน มีน้ำใจ ซื้อสัตย์ อดทน
•มีความรับผิดชอบสูงและทำงานตามที่รับมอบหมายได้
 
เจ้าหน้าที่การเงิน
Role and Responsibilities:
•รับผิดชอบงานด้านการเงิน
•จัดทำเช็ค ทะเบียนเช็ค เงินทดรองจ่าย
•ตรวจสอบการชำระเงินจากการขายผ่านทาง website 
•จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
Requirements:
•เพศชาย/หญิง อายุ 20 – 25 ปี
•ปวส. – ปริญญาตรี 
•ละเอียดรอบคอบ
•ใช้ Excel ได้ดี
•มีความกระตือรือร้น
•เรียนรู้เร็วเร็ว และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Senior Digital Media Management Officer
Role and Responsibility : 
การวิเคราะห์ (Analysing)
•วิเคราะห์ลูกค้าที่ใช้งานสื่อดิจิตอลของบริษัท เพื่อหาความต้องการรับการสื่อสารของลูกค้า และทำการสื่อสารให้ถูกต้อง
•วิเคราะห์และประเมินผลการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 
การบริหารงาน (Management)
•วางกลยุทธ์ในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิตอลที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร
•บริหารสื่อดิจิตอลของบริษัท เพื่อสร้าง Traffic ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายขององค์กร
•คิดและจัดทำข้อความในการสื่อสารสู่กลุ่มลูกค้าเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
•ควบคุมและดูแลสื่อดิจิตอลที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามนโยบายของบริษัท เช่น ไม่มีการสื่อสารผิด ๆ ออกสู่สาธารณะ เป็นต้น
 
การควบคุมและประสานงาน (Controlling and Collaboration)
•ควบคุมคุณภาพของสื่อที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามกลยุทธ์และจุดประสงค์ที่ได้วางไว้
•ตรวจสอบวิเคราะห์ และประเมินผลของการสื่อสารเพื่อปรับปรุง
•ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลา
 
Requirement 
Male / Female ( age not over 40 years old )
•Minimum of Bachelor’s degree in Business Administrative or any related fields
•At least 3 –years experience in Digital Brand management or Digital Product Management (i.e. Web Management, VAS, Mobile marketing, Game on-lines, PC Game, and etc.)
•Experience in Digital Team management in various digital business
•High level of intelligence and integrity combined with a strong sense of customer services
•Competencies: Outgoing, energetic, self-motivate, hardworking and fast learner
•Computer skills: Advanced – experience with MS Word, Excel , and Power Point required (Moderate - Photoshop CS and/ or Illustrator experience an advantage)
•Good interpersonal skills: creative, result oriented and proactive with attention in details
•Able to work under pressure and / in flexible environment

Digital Content Management Officer 
Role and Responsibilities:
•ดูแลและอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์และสื่อดิจิตอลของบริษัท (Manage and update all company’s digital content)
•ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์และสื่อดิจิตอลของบริษัท (Design digital activities to meet company’s goal)
•สร้างสรรค์การสื่อสารผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิตอลของบริษัท ( Create digital communication to company’s customers)
•ประสานงานระหว่างแผนกดิจิตอลและแผนกอื่นๆ ในองค์กร (Coordinate between digital team and other division in company to make sure all tasks are completed)
•ดูแลงานเกี่ยวกับสื่อดิจิตอลอื่น ๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย (Available for other digital assignment)
 
Requirements:
•Male / Female ( age not over 35 years old )
•Minimum of Bachelor’s degree in Business Administrative or any related fields
•At least 2 –years experience in digital content management (i.e. Web Content, Content download, Mobile marketing, Game on-lines, PC Game, and etc.)
•High level of intelligence and integrity combined with a strong sense of customer services
•Competencies: Outgoing, energetic, self-motivate, hardworking and fast learner
•Computer skills: Advanced – experience with MS Word, Excel , and Power Point required (Moderate - Photoshop CS and/ or Illustrator experience an advantage)
•Good interpersonal skills: creative, result oriented and proactive with attention in details
•Able to work under pressure and / in flexible environment
•Interested persons, please submit your application letter and CV to below contact

เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ
Role and Responsibilities:
•สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ ผ่านกิจกรรมพิเศษการตลาดและการบริการ เพื่อให้นักอ่าน (นักอ่านเก่าและแสวงหานักงานใหม่) ได้มีส่วนรวมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักอ่านด้วยกัน 
นักเขียน สำนักพิมพ์ หนังสือ ให้เกิดความผูกพันและนำมาซึ่งการจดจำแบรนด์และบอกต่อในทิศทางที่ดี
 
Requirements:
•เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
•วุฒิปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / สื่อสารมวลชน / การตลาด
•ประสบการณ์ในสายงาน 2 - 5 ปี ด้าน Event สำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา
•สามารถจัดทำงบประมาณสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้
•มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวางแผนกลยุทธ์กิจกรรมการตลาดได้
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติดี
•มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี ชอบพบปะผู้คน
•เดินทางออกต่างจังหวัดได้

กองบรรณาธิการนวนิยาย
Requirements:
•เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 
•มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นบรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการในแนวหนังสือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 3 ปี
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี ทำงานเป็นทีมได้ 
•มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
•สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันเรื่องเวลาได้ 
•มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
•รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ  อ่านหนังสือได้หลากหลายประเภท
•มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
•ผู้ที่มีความสนใจในตำแหน่งนี้ให้ส่งประวัติพร้อมงานเขียน 1 หน้า A4 มาที่ e-mail ในหัวข้อ "เหตุผลที่คุณอยากเป็นคนทำหนังสือ" หากความเป็นคุณ ตรงใจกับความเป็นแจ่มใส เราอาจมีโอกาสได้ร่วมทำความฝันสนุกๆ ด้วยกันค่ะ

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ ภาษาญี่ปุ่น 
Requirements:
•เพศชาย/หญิง หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
•วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ( อ่าน และ เขียน ) ได้เป็นอย่างดี
•มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
•รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะแนวสืบสวนสอบสวน สยองขวัญ การ์ตูน หรือแนวจิตวิทยาพัฒนาตนเอง
•มีความละเอียดรอบคอบ
•มีทัศนคติเชิงบวก มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
•กระตือรือร้นและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันเรื่องเวลาได้
•ผู้ที่มีความสนใจในตำแหน่งนี้ให้ส่งประวัติพร้อมงานเขียน 1 หน้า A4 มาที่ e-mail ในหัวข้อ "เหตุผลที่คุณอยากเป็นคนทำหนังสือ" หากความเป็นคุณ ตรงใจกับความเป็นแจ่มใส เราอาจมีโอกาสได้ร่วมทำความฝันสนุกๆ ด้วยกันค่ะ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
Role and Responsibilities:
•ตรวจความถูกต้องของตัวสะกด การเว้นวรรค ไวยากรณ์ คำทับศัพท์ และสำนวนต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
•ตรวจ Final Proof
•ตรวจเพลท

Requirements:
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
•มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
•มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวกและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี
•รักการอ่านหนังสือ มีความละเอียดรอบคอบอย่างมาก
•สามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันด้านเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•มีทักษะในการใช้ Computer, Microsoft Office และการหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
•หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
กองบรรณาธิการสร้างสรรค์ (คัดเลือกต้นฉบับ)
Requirements:
•เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
•วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี ทำงานเป็นทีมได้ 
•มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
•สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันเรื่องเวลาได้ 
•มีความละเอียดรอบคอบ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
•รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ  อ่านหนังสือได้หลากหลายประเภท
•มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

นักแปลภาษาญี่ปุ่น (Freelance)
Requirements:
•เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
•มีความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นและไทยในระดับดีมาก
•หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
•โปรดระบุรายชื่อผลงานหรือแนบไฟล์
•ทางบริษัทจะพิจารณาประวัติและเมื่อผ่านเกณฑ์คัดเลือกเบื้องต้นจะทำการจัดส่งแบบทดสอบให้เป็นลำดับต่อไป
•สนใจสมัครสามารถส่งประวัติมาที่ editor@jamsai.com 

พนักงานชั่วคราว บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด 
•เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 18 - 28 ปี
•วุฒิม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
•รู้จักหนังสือของสำนักพิมพ์แจ่มใสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถทำงานตั้งแต่เวลา 9.00- 18.00 น. วัน จันทร์-ศุกร์
•หากมีประสบการณ์การทำงานและขับรถจักรยานยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักศึกษาฝึกงาน
สาขาที่เปิดรับ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอังกฤษ) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบนิเทศศิลป์ การตลาด คลังสินค้า  
นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกรุณาส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
•ชื่อ - นามสกุล
•รูปถ่ายนักศึกษา
•ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์
•สถาบันการศึกษา - สาขาที่เรียน - ชั้นปีที่ศึกษา
•ระบุวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการฝึกงาน
•ความถนัด ความสามารถพิเศษ หรือผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี)
•ส่วนงานที่ต้องการฝึกงาน
•เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
•ส่งรายละเอียดต่างๆ มาได้ที่เมล์ hr@jamsai.com แล้วรอการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ
-รับเฉพาะนักศึกษาฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยส่งมาฝึกงานเท่านั้น
-การติดต่องานให้ Reply อีเมล์เดิมทุกครั้ง
 
**ทุกตำแหน่งมีผู้คำประกันการทำงาน**
 
ส่งประวัติและผลงานที่ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
285/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทรศัพท์  02 840 4888 ต่อ 873
อีเมล์ hr@jamsai.com  


คลิกที่ดูแผนที่

 
 
 
     มีปัญหาทางเว็บ ติดต่อ member@jamsai.com จำนวนผู้ชมเว็บแจ่มใสขณะนี้: 571 ท่าน