Username:   Password: 
ค้นหา:
 
 


  
แพ็กชุด Ugly Duckling JLS + Magnet Bookmark Set
แพ็กชุด Ugly Duckling JLS + Magnet Bookmark Set
Don’t You Know! เทใจรักกิ๊กกั๊กนายตัวกวน
Don’t You Know! เทใจรักกิ๊กกั๊กนายตัวกวน
โดย : Mina
7 วัน รักอันตราย
L Club Two... บ้านไร่ไร้ตะวัน (ปกใหม่)
โดย : ปราณธร
ต้องมนตร์น้ำหนึ่ง
โดย : Andra
ลิขิตรักจากหัวใจนายสุดป่วน
โดย : piano
มหัศจรรย์แห่งสี
โดย :
 


แจ่มใสรับสมัครเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ ไฟแรง หลายอัตราดังนี้ค่ะ

 ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
 

1. New Gen Project (นักศึกษาฝึกงาน)

6. Customer Service officer

2. Digital Marketing Manager

7. Graphic Design Officer

3. Social Media Officer

8. นักวาด (ฟรีแลนซ์หรือประจำ)

4. Social media Tank (freelance & intern)

9. พิสูจน์อักษร (ฟรีแลนซ์)

5. Senior Chanel Development Officer

10. จัดหน้าสิ่งพิมพ์ (ฟรีแลนซ์)


New Gen Project (นักศึกษาฝึกงาน)

สาขาที่เปิดรับ 
มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ออกแบบนิเทศศิลป์ การตลาด ทรัพยากรบุคคล วิชาอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า) บัญชี นิเทศศาสตร์

สวัสดิการ
เกียรติบัตร
โอกาสร่วมงานกับพี่ๆ แจ่มใสในอนาคต
ค่าเดินทางวันละ 100 บาท
ขนมปังมื้อเช้า + อาหารกลางวัน ฟรี

Digital Marketing Manager

Role and Responsibilities:
•วางแผนและจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ร่วมกับ Brand โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบต่างๆ
•ดูแลช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้า เช่น facebook, twitter, @Line, youtube ให้มี engagement ที่ดี
•วัดผลแคมเปญทางการตลาด และจัดทำรายงานให้ผู้บริหาร
 
Requirements:
•เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
•ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในการบริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีในด้านการตลาดออนไลน์
•มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาด เทคโนโลยีใหม่ๆ และการวัดผลในเชิงออนไลน์(เช่น SEO, SEM, email marketing, google analytics, social media marketing)
•รักโลกออนไลน์ ชื่นชอบการใช้สื่อออนไลน์
 
Social Media Officer
 
Role and Responsibilities:
•ประชาสัมพันธ์ Website ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น SEO, Google Adword
•รับผิดชอบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัท
•ดูแลระบบการใช้งาน E-mail Marketing
•จัดหา / จัดทำกิจกรรมทาง Social Media
•ดูแลงานโปรโมทเว็บไซต์ วางแผนการทำโฆษณา Online ให้กับบริษัท
•สรุปและวัดผลการประเมินการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัท
•คิดแคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา
•วิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงาน สื่อสารกับแผนกอื่นๆ เป็นประจำ
 
Requirements:
•เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
•วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ความสามารถทางด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่าน Internet
•มีประสบการณ์การตลาดออนไลน์อย่างน้อย 1 – 2 ปี โดยเฉพาะ Social network, Facebook Marketing, Youtube Chanels และ SEO
•มีความคิดสร้างสรรค์ และมีไอเดียทางการตลาดบ้าง
•มีทักษะในการสื่อสารดี และบุคลิกภาพดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
•สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
Social media Tank (freelance & intern)
 
Role and Responsibilities:
•วางแผนการทำ content ในแต่ละเดือน ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
•จัดทำ content วันละ 3-4 โพสต์ (ทั้งเนื้อหาและภาพกราฟิก) 
•สร้างสรรค์ content ที่มีความสดใหม่
•ติดตามข่าวสารที่ทันสมัยและนำมาประยุกต์ใช้กับแฟนเพจที่ดูแล 
•ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่ดูแล
 
Requirements:
•มีทักษะในการเขียนสื่อสาร ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสม
•มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพเบื้องต้นได้ (photoshop , illustrator)
•มีความเข้าใจและพร้อมที่จะเรียนรู้การทำ Content บน Social Network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•มีความมุ่งมั่น และพร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่
 
B2B Officer
 
Role and Responsibilities:
•จัดทำรายการหนังสือใหม่, ข้อมูลหนังสือ, ข้อมูลโปรโมชั่น, ข่าวสารกิจกรรม ในรูปแบบ Graphic
•ตรวจเยี่ยมร้านค้า และทำรายงานสรุป
•ประสานงานโครงการพิเศษต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอบหมาย
•สร้างความสัมพันธ์ และกระชับความสัมพันธ์อันดีกับช่องทางการจัดจำหน่าย
 
Requirements:
•เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
•วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
•มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี ชอบพบปะผู้คน
•มีความละเอียดรอบคอบ
•รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้
•มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และติดตามงานได้เป็นอย่างดี
•มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
•เดินทางออกต่างจังหวัดได้
•สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator และ MS. Office ได้
 
Senior Channel Development Officer
 
Role and Responsibilities:
ประสานงานระหว่างภายในองค์กรกับคู่ค้า และลุกค้าภายนอกองค์กร
จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขายของช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล
ติดตามและดูแล / บริหารจัดการยอดขายในแต่ละช่องทางให้ได้ตามเป้าหมาย
สนับสนุนและบริหารจัดการ ความต้องการต่างๆ ของช่องทางการจัดจำหน่าย
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี
 
Requirements:
เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1 – 2 ปี ด้านการทำงานกับช่องทางการจัดจำหน่าย / การตลาด
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี ชอบพบปะผู้คน
มีความละเอียดรอบคอบ
มีความรับผิดชอบสูง
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และติดตามงานได้เป็นอย่างดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เดินทางออกต่างจังหวัดได้
สามารถใช้โปรแกรมคอม MS Office ได้

Customer Service officer

Role and Responsibilities:
ดูแลลูกค้าและบุคคลที่เข้ามาติดต่อภายในองค์กร
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Requirements:
เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
สามารถใช้ MS Office ได้ดี (Word / Excel / PowerPoint)
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Graphic Designer
 
Role and Responsibilities:
•ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์, Social Media 
•ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ายโปรโมชั่น ไวนิล ฯลฯ
•ออกแบบดีไซน์สินค้าพรีเมี่ยม 
•ออกแบบดีไซน์งานที่ได้รับมอบหมาย
 
Requirements:
•ไม่จำกัดเพศอายุไม่เกิน 28 ปี
•มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป 
•ปริญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบดีไซน์
•สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
•มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบดีไซน์ สร้างผลงานที่แปลกใหม่อยู่เสมอ
•มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ทำงานตรงต่อเวลา และทนต่อภาวะกดดันได้
 
เลขานุการบรรณาธิการบริหาร
 
Role and Responsibilities:
•ประสานงานภายในกองบรรณาธิการและประสานกับงานโรงพิมพ์
 
Requirements:
•เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาการบริหาร, การจัดการ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
•รักการอ่านหนังสือหลากหลายประเภท
•มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี
•ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ
•หากมีความรู้และทักษะ ด้านสายงานสื่อสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
นักวาด (ฟรีแลนซ์หรือประจำ)

Requirements:
•ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
•ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
•มีฝีมือในการวาดการ์ตูน ตัดเส้น ลงสี 
•สามารถทำงานในคอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงใช้โปรแกรมต่างๆ ในการวาดได้อย่างคล่องแคล่ว
•มีความคิดสร้างสรรค์
•ส่งประวัติ พร้อมผลงานเพื่อพิจารณา 

พิสูจน์อักษร (ฟรีแลนซ์) 
 
Requirements:
•มีประสบการณ์ในการทำงานพิสูจน์อักษรมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 
จัดหน้าสิ่งพิมพ์ (ฟรีแลนซ์)
 
Requirements:
•มีประสบการณ์ในการทำงานจัดหน้าสิ่งพิมพ์หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คอย่างน้อย 2 ปี ด้วยโปรแกรม inDesign

นักศึกษาฝึกงาน
 
นักศึกษาฝึกงาน (ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี)
สาขาที่เปิดรับ มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ออกแบบนิเทศศิลป์ การตลาด ทรัพยากรบุคคล วิชาอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า) บัญชี
 
นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกรุณาส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
•ชื่อ - นามสกุล
•รูปถ่ายนักศึกษา
•ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์
•สถาบันการศึกษา - สาขาที่เรียน - ชั้นปีที่ศึกษา
•ระบุวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการฝึกงาน
•ความถนัด ความสามารถพิเศษ หรือผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี)
•ส่วนงานที่ต้องการฝึกงาน
•เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
•ส่งรายละเอียดต่างๆ มาได้ที่เมล์ [email protected] [email protected]ทางบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ
-รับเฉพาะนักศึกษาฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยส่งมาฝึกงานเท่านั้น
-การติดต่องานให้ Reply อีเมล์เดิมทุกครั้ง
 
**ทุกตำแหน่งมีผู้คำประกันการทำงาน**
 
ส่งประวัติและผลงานที่ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
285/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทรศัพท์  02 840 4888 ต่อ 872
อีเมล์ [email protected]  


คลิกที่ดูแผนที่

 
 
 
     มีปัญหาทางเว็บ ติดต่อ [email protected]  จำนวนผู้ชมเว็บแจ่มใสขณะนี้: 234 ท่าน