ลำดับรายการสินค้าสถานะราคาปกติราคาลด
1แพ็กชุด บทเพลงกลางเมฆา เล่ม 1-5 (จบ)1,305914
2แพ็กชุด เทียบท้าปฐพี เล่ม 1-3 (จบ)967677
3แพ็กชุด บุปผาสีชาด เล่ม 1-3 และ ภาค 2 เล่ม 1 - 2 (จบ)1,5451,082
4แพ็กชุด หงส์ขังรัก เล่ม 1-5 (จบ)1,335935
5แพ็กชุด ยอดบุรุษป่วนใจ 4 เล่ม (จบ)596417
6แพ็กชุด วิวาห์อสูร 5 เล่ม (จบ)875613
7แพ็กชุด บุพเพอลวน เล่ม 1-3 (จบ)1,117782

Copyright © 2018 Jamsai Publishing Co., Ltd. All right reserved.