รายชื่อร้านในเครืออมรินทร์เน็ตเวิร์กที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Jamsai Book Festival ครั้งที่ 2 เทศกาลหนังสือใกล้บ้านคุณ
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

ลำดับรายชื่อร้านค้าจังหวัดภูมิภาค
1ร้านเดอะบุ๊คส์เฮาส์นครปฐมกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2ร้านบุ๊คส์จูเนียร์นครปฐมกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3ร้านพลัสเมทนครปฐมกรุงเทพฯ และปริมณฑล
4ร้านนายอินทร์ แฟรนไชน์ สาขาชัยนาทชัยนาทภาคกลาง
5ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์พิษณุโลกภาคกลาง
6ร้านวันชัย วินเดย์ลพบุรีภาคกลาง
7ร้านคลังวิทยาศึกษาสิงห์บุรีภาคกลาง
8ร้านสุพรรณบุ๊คสเตชั่นสุพรรณบุรีภาคกลาง
9ร้านโคมสวยจันทบุรีภาคตะวันออก
10ร้านโฆสิตวิทยาจันทบุรีภาคตะวันออก
11ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขาจันทบุรีจันทบุรีภาคตะวันออก
12ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาโลตัส ชลบุรีชลบุรีภาคตะวันออก
13ร้านดอกหญ้า สาขา ชลบุรีชลบุรีภาคตะวันออก
14ร้านบุ๊ค คอฟชลบุรีภาคตะวันออก
15ร้านศิรานันท์ชลบุรีภาคตะวันออก
16ร้านหนังสือประณอมชลบุรีภาคตะวันออก
17ร้านหนังสือประณอม สาขา รัฐนาวินุชลบุรีภาคตะวันออก
18ร้านประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์ระยองภาคตะวันออก
19ร้านปริ๊นซ์บุ๊คสโตร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20ร้านเมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์สุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21ร้านหนังสือเอเปิล บุ๊คพลาซ่าสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22ร้านพรสวรรค์ บุ๊คอุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23ร้านหนังสือเส้งโห สาขากระบี่กระบี่ภาคใต้
24ร้านมิตรสาส์นตรังภาคใต้
25ร้านนายอินทร์ แฟรนไชน์ สาขาโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชภาคตะวันออก
26ร้านหนังสือเส้งโห สาขานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชภาคใต้
27ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัส ทุ่งสงนครศรีธรรมราชภาคใต้
28ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัส พัทลุงพัทลุงภาคใต้
29ร้านเดอะบุ๊ค สาขาอาคารรู้ศึกษาภูเก็ตภาคใต้
30ร้านหนังสือเส้งโห สาขาภูเก็ตภูเก็ตภาคใต้
31ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัส เจ้าฟ้าภูเก็ตภาคใต้
32ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัสถลางภูเก็ตภาคใต้
33ร้านนายอินทร์ (เพลินอักษร) หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
34ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขาตลาดเกษตร มอ.สงขลาภาคใต้
35ร้านหนังสือเส้งโห สาขาหาดใหญ่สงขลาภาคใต้
36ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529สุราษฎร์ธานีภาคใต้
37ร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์เชียงใหม่ภาคเหนือ

รายชื่อร้านซีเอ็ดบุ๊คส์เซ็นเตอร์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Jamsai Book Festival ครั้งที่ 2 เทศกาลหนังสือใกล้บ้านคุณ
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

ลำดับรายชื่อร้านค้าจังหวัดภูมิภาค
1ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส นครปฐมนครปฐมกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส ศาลายา นครปฐมนครปฐมกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาภาคกลาง
4ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา Big C พิษณุโลกพิษณุโลกภาคกลาง
5ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา เซ็นทรัล พิษณุโลกพิษณุโลกภาคกลาง
6ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ภาคกลาง
7ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา Big C ลพบุรีลพบุรีภาคกลาง
8ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา หัวหิน มาร์เก็ตวิลเล็จประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันตก
9ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา Big C เพชรบุรีเพชรบุรีภาคตะวันตก
10ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา รอยัลพาร์ค ราชบุรีราชบุรีภาคตะวันตก
11ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชาชลบุรีภาคตะวันออก
12ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส พัทยาเหนือชลบุรีภาคตะวันออก
13ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส สัตหีบชลบุรีภาคตะวันออก
14ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส ตราดชลบุรีภาคตะวันออก
15ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่นขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส ขอนแก่น 2ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 1นครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส กระบี่กระบี่ภาคใต้
19ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โคลีเซี่ยม ยะลายะลาภาคใต้
20ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส สงขลาสงขลาภาคใต้
21ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา เซ็นทรัล เชียงรายเชียงรายภาคเหนือ
22ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา Big C เชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
23ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา Big C เชียงใหม่ 2เชียงใหม่ภาคเหนือ
24ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา Big C หางดงเชียงใหม่ภาคเหนือ
25ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ

รายชื่อร้านนายอินทร์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Jamsai Book Festival ครั้งที่ 2 เทศกาลหนังสือใกล้บ้านคุณ
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

ลำดับรายชื่อร้านค้าจังหวัดภูมิภาค
1ร้านนายอินทร์ สาขา Big C นครปฐมนครปฐมกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2ร้านนายอินทร์ สาขา พรอโต้ชิโน สมุทรสาครสมุทรสาครกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3ร้านนายอินทร์ สาขา โลตัส สมุทรสาครสมุทรสาครกรุงเทพฯ และปริมณฑล
4ร้านนายอินทร์ สาขา วิถีเทพ นครสวรรค์นครสวรรค์ภาคกลาง
5ร้านนายอินทร์ สาขา วีสแควร์ นครสวรรค์นครสวรรค์ภาคกลาง
6ร้านนายอินทร์ สาขา
โลตัส โรจนะ พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาภาคกลาง
7ร้านนายอินทร์ สาขา
อัมพร อยุธยา
พระนครศรีอยุธยาภาคกลาง
8ร้านนายอินทร์ สาขา Big C ลพบุรีลพบุรีภาคกลาง
9ร้านนายอินทร์ สาขา ทวีกิจคอมเพล็กซ์สระบุรีภาคกลาง
10ร้านนายอินทร์ สาขา
โลตัส ตาก
ตากภาคกลาง
11ร้านนายอินทร์ สาขา โฮมโปร เพชรบูรณ์เพชรบุรีภาคตะวันตก
12ร้านนายอินทร์ สาขา
โลตัส บ้านโป่ง
ราชบุรีภาคตะวันตก
13ร้านนายอินทร์ สาขา โฮมโปร ราชบุรีราชบุรีภาคตะวันตก
14ร้านนายอินทร์ สาขา เซ็นทรัล ชลบุรีชลบุรีภาคตะวันออก
15ร้านนายอินทร์ สาขา แปซิฟิค ศรีราชาชลบุรีภาคตะวันออก
16ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัส บ่อวินชลบุรีภาคตะวันออก
17ร้านนายอินทร์ สาขา โลตัส บ้านบึง ชลบุรีชลบุรีภาคตะวันออก
18ร้านนายอินทร์ สาขา โลตัส อมตะชลบุรีภาคตะวันออก
19ร้านนายอินทร์ สาขา แหลมทอง บางแสนชลบุรีภาคตะวันออก
20ร้านนายอินทร์ สาขา ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบังชลบุรีภาคตะวันออก
21ร้านนายอินทร์ สาขา
โลตัส กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรีภาคตะวันออก
22ร้านนายอินทร์ สาขา โลตัส ปราจีนบุรีปราจีนบุรีภาคตะวันออก
23ร้านนายอินทร์ สาขา โลตัส นิคมพัฒนาระยองภาคตะวันออก
24ร้านนายอินทร์ สาขา สตาร์พลาซ่า ระยองระยองภาคตะวันออก
25ร้านนายอินทร์ สาขา แหลมทอง ระยอง ชั้น 1ระยองภาคตะวันออก
26ร้านนายอินทร์ สาขา
โลตัส อรัญประเทศ
สระแก้วภาคตะวันออก
27ร้านนายอินทร์ สาขา
โลตัส กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28ร้านนายอินทร์ สาขา Big C กระนวนขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29ร้านนายอินทร์ สาขา Big C ขอนแก่นขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30ร้านนายอินทร์ สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่นขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31ร้านนายอินทร์ สาขา ตึกคอม ขอนแก่นขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
32ร้านนายอินทร์ สาขา เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 2นครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33ร้านนายอินทร์ สาขา เทอมินอล โคราชนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34ร้านนายอินทร์ สาขา โลตัส โคราชนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35ร้านนายอินทร์ สาขา ทวีกิจ บุรีรัมย์ 2บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36ร้านนายอินทร์ สาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37ร้านนายอินทร์ สาขา อัศวรรณ หนองคายหนองคายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38ร้านนายอินทร์ สาขา เซ็นทรัล อุดรธานีอุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39ร้านนายอินทร์ สาขา ตึกคอม อุดรธานีอุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40ร้านนายอินทร์ สาขา โลตัส อุดรธานี 2อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
41ร้านนายอินทร์ สาขา เซ็นทรัล อุบลราชธานีอุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42ร้านนายอินทร์ สาขา โลตัส ชุมพรชุมพรภาคใต้
43ร้านนายอินทร์ สาขา เซ็นทรัล นครศรีธรรรมราชนครศรีธรรมราชภาคใต้
44ร้านนายอินทร์ สาขา เซ็นทรัล หาดใหญ่ ชั้น 4สงขลาภาคใต้
45ร้านนายอินทร์ สาขา เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีภาคใต้
46ร้านนายอินทร์ สาขา โลตัส สมุย - ละไมสุราษฎร์ธานีภาคใต้
47ร้านนายอินทร์ สาขา MAYA เชียงใหม่ ชั้น Bเชียงใหม่ภาคเหนือ
48ร้านนายอินทร์ สาขา เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
49ร้านนายอินทร์ สาขา โลตัส รวมโชค จ.เชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
50ร้านนายอินทร์ สาขา เซ็นทรัล ลำปางลำปางภาคเหนือ

รายชื่อร้านบีทูเอสที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Jamsai Book Festival ครั้งที่ 2 เทศกาลหนังสือใกล้บ้านคุณ
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

ลำดับรายชื่อร้านค้าจังหวัดภูมิภาค
1ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน สมุทรปราการสมุทรปราการกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2ร้านบีทูเอส สาขา Big C นครสวรรค์นครสวรรค์ภาคกลาง
3ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน อยุธยาพระนครศรีอยุธยาภาคกลาง
4ร้านบีทูเอส สาขา CPN พิษณุโลกพิษณุโลกภาคกลาง
5ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน ลพบุรีลพบุรีภาคกลาง
6ร้านบีทูเอส สาขา
โรบินสัน สระบุรี
สระบุรีภาคกลาง
7ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีภาคกลาง
8ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน กาญจนบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันตก
9ร้านบีทูเอส สาขา
โรบินสัน ราชบุรี
ราชบุรีภาคตะวันตก
10ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน จันทบุรีจันทบุรีภาคตะวันออก
11ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราภาคตะวันออก
12ร้านบีทูเอส สาขา เซ็นทรัล พัทยาชลบุรีภาคตะวันออก
13ร้านบีทูเอส สาขา
โรบินสัน ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรีภาคตะวันออก
14ร้านบีทูเอส สาขา CPN ระยองระยองภาคตะวันออก
15ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน ขอนแก่นขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16ร้านบีทูเอส สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมานครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน มุกดาหารมุกดาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18ร้านบีทูเอส สาขา
โรบินสัน ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน สกลนครสกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน สุรินทร์สุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน อุดรธานีอุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน อุบลราชธานี 2อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน ตรังตรังภาคใต้
24ร้านบีทูเอส สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชภาคใต้
25ร้านบีทูเอส สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ตภูเก็ตภาคใต้
26ร้านบีทูเอส สาขา CPN หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
27ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน เชียงรายเชียงรายภาคเหนือ
28ร้านบีทูเอส สาขา CPN เชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
29ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน เชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
30ร้านบีทูเอส สาขา โรบินสัน ลำปางลำปางภาคเหนือ

รายชื่อร้านศูนย์หนังสือจุฬาฯ ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Jamsai Book Festival ครั้งที่ 2 เทศกาลหนังสือใกล้บ้านคุณ
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

ลำดับรายชื่อร้านค้าจังหวัดภูมิภาค
1ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ม.นเรศวรพิษณูโลกภาคกลาง
2ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ม.สุรนารีพิษณุโลกภาคกลาง
3ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ม.บูรพาชลบุรีภาคตะวันออก
4ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา มทร.อีสานนครราชสีมาภาคตะวันออกเชียงเหนือ
5ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านครนายกภาคกลาง
6ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ม.พระเยาพระเยาภาคเหนือ

Copyright © 2018 Jamsai Publishing Co., Ltd. All right reserved.