Connect with us

Jamsai

บทความยอดนิยม

ดอกสาลี่เคียงบัลลังก์

ทดลองอ่าน ดอกสาลี่เคียงบัลลังก์ ตอนที่หนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง   อากาศในเดือนสองเสมือนมีเทพเซียนจุติลงมาเป่าลมหายใจอันแผ่วเบา ทำให้ไอเย็นที่ปกคลุมทั่วทั้งเมืองหนิงเฉิ...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม เล่ม 6 ตอนที่ 1

ตอนที่ 1   ขณะที่ดอกไม้บานและร่วงโรยลงไปนั้น ราวกับทุกคนได้ผ่านสังสารวัฏแห่งชีวิตมาด้วยตนเอง ไม่อาจใช้คำพูดใดมาบรรยายได้...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม เล่ม 6 ตอนที่ 2

ตอนที่ 2   ร่างของมู่หวั่นชิวที่กำลังก้มหน้าทำแผลวุ่นวายอยู่นั้นพลันชะงักไป นางเงยหน้าขึ้นช้าๆ เขายืนอยู่ตรงปากถ้ำ ตลอดร...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม เล่ม 6 ตอนที่ 4

ตอนที่ 4   “เดิมทีคิดจะรอให้คุณชายใหญ่กลับมาจัดการเหยาอี๋เหนียง แต่ถ้าไม่ได้เม็ดกันชื้นมาโดยเร็ว เครื่องหอมในคลังก็...

jamsai.com