รายชื่อร้านนายอินทร์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Jamsai Shares Happiness
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 
อันดับ สาขา จังหวัด ภูมิภาค
1 ร้านนายอินทร์ สาขาวีสแควร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคกลาง
2 ร้านนายอินทร์ สาขาอัมพร อยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
3 ร้านนายอินทร์ สาขา Big C ลพบุรี ลพบุรี ภาคกลาง
4 ร้านนายอินทร์ สาขาทวีกิจคอมเพล็กซ์ จ.สระบุรี สระบุรี ภาคกลาง
5 ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัส ตาก ตาก ภาคตะวันตก
6 ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัส บ้านโป่ง ราชบุรี ภาคตะวันตก
7 ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี ชลบุรี ภาคตะวันออก
8 ร้านนายอินทร์ สาขาแปซิฟิค ศรีราชา ชลบุรี ภาคตะวันออก
9 ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัส บ่อวิน ชลบุรี ภาคตะวันออก
10 ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัส บ้านบึง ชลบุรี ชลบุรี ภาคตะวันออก
11 ร้านนายอินทร์ สาขาแหลมทอง บางแสน ชลบุรี ภาคตะวันออก
12 ร้านนายอินทร์ สาขาฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ชลบุรี ภาคตะวันออก
13 ร้านนายอินทร์ สาขาแหลมทอง ระยอง ชั้น 1 ระยอง ภาคตะวันออก
14 ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัส อรัญประเทศ สระแก้ว ภาคตะวันออก
15 ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัส กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 ร้านนายอินทร์ สาขาเดอะมอลล์ โคราช ชั้น 2 นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 ร้านนายอินทร์ สาขาเทอร์มินอล โคราช นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 ร้านนายอินทร์ สาขาทวีกิจ บุรีรัมย์ 2 บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 ร้านนายอินทร์ สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 ร้านนายอินทร์ สาขาอัศวรรณ หนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัล อุดรธานี อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัส ชุมพร ชุมพร ภาคใต้
25 ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาคใต้
26 ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่ ชั้น 4 สงขลา ภาคใต้
27 ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัล สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี ภาคใต้
28 ร้านนายอินทร์ สาขา MAYA เชียงใหม่ ชั้น B เชียงใหม่ ภาคเหนือ
29 ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ
30 ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัล ลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ