รายชื่อร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Jamsai Shares Happiness
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 
อันดับ สาขา จังหวัด ภูมิภาค
1 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา Big C เพชรบุรี เพชรบุรี ภาคกลาง
2 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ตวิลเล็จ ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก
3 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาโลตัส สัตหีบ ชลบุรี ภาคตะวันออก
4 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาโลตัส เชียงใหม่คำเที่ยง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
5 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาโลตัส พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
6 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาโลตัส พัทยาใต้ ชลบุรี ภาคตะวันออก
7 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาโลตัส ปากช่อง นครราชสีมา นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา Big C เชียงใหม่ 2 เชียงใหม่ ภาคเหนือ
9 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาเซ็นทรัล เชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ
10 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาโลตัส เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ภาคกลาง
11 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาโลตัส ชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ชลบุรี ภาคตะวันออก
13 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาเดอะมอลล์ โคราช ชั้น1 นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาโลตัส ตราด ตราด ภาคตะวันออก
15 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ