รายชื่อร้านบีทูเอสที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Jamsai Shares Happiness
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 
อันดับ สาขา จังหวัด ภูมิภาค
1 ร้านบีทูเอส สาขาแหลมทอง บางแสน ชลบุรี ภาคตะวันออก
2 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน อยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
3 ร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก พิษณุโลก ภาคกลาง
4 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน ลพบุรี ลพบุรี ภาคกลาง
5 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน สระบุรี สระบุรี ภาคกลาง
6 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง
7 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก
8 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน ราชบุรี ราชบุรี ภาคตะวันตก
9 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน จันทบุรี จันทบุรี ภาคตะวันออก
10 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา  ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก
11 ร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัล พัทยา ชลบุรี ภาคตะวันออก
12 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน ชลบุรี ชลบุรี ภาคตะวันออก
13 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน ปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก
14 ร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัล ระยอง ระยอง ภาคตะวันออก
15 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน ขอนแก่น ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน สกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน สุรินทร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน อุดรธานี อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน อุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน ตรัง ตรัง ภาคใต้
23 ร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาคใต้
24 ร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต ภูเก็ต ภาคใต้
25 ร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่ สงขลา ภาคใต้
26 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี ภาคใต้
27 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน เชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ
28 ร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ
29 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน เชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ
30 ร้านบีทูเอส สาขาโรบินสัน ลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ