รายชื่อร้าน Amarin Network ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Jamsai Shares Happiness
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2560  
อันดับ ร้านค้า จังหวัด ภูมิภาค
1 ร้านนายอินทร์ แฟรนไชน์ สาขานครปฐม นครปฐม กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2 ร้านบุ๊คส์จูเนียร์ นครปฐม กรุงเทพฯ และปริมณฑล
3 ร้านเดอะบุ๊คส์เฮาส์ นครปฐม กรุงเทพฯ และปริมณฑล
4 ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์ พิษณุโลก ภาคกลาง
5 ร้านคลังวิทยาศึกษา สิงห์บุรี ภาคกลาง
6 ร้านโฆสิตวิทยา จันทบุรี ภาคตะวันออก
7 ร้านหนังสือประณอม ชลบุรี ภาคตะวันออก
8 ร้านหนังสือประณอม สาขา รัฐนาวิน ชลบุรี ภาคตะวันออก
9 ร้านประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์ ระยอง ภาคตะวันออก
10 ร้านปริ๊นซ์บุ๊คสโตร์ ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 ร้านเมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 ร้านหนังสือเอเปิล บุ๊คพลาซ่า สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขาอุดรธานี อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ร้านหนังสือเส้งโห สาขากระบี่ กระบี่ ภาคใต้
15 ร้านมิตรสาส์น ตรัง ภาคใต้
16 ร้านหนังสือเส้งโห สาขานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาคใต้
17 ร้านเดอะบุ๊ค สาขาอาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว  ภูเก็ต ภาคใต้
18 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาภูเก็ต ภูเก็ต ภาคใต้
19 ร้านนายอินทร์ (เพลินอักษร) หาดใหญ่ สงขลา ภาคใต้
20 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขาสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ สงขลา ภาคใต้
21 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาหาดใหญ่ สงขลา ภาคใต้
22 ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529 สุราษฎร์ธานี ภาคใต้
23 ร้านศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง สาขา เดอะซัน  อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ
24 ร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ภาคเหนือ