กลับมาพบกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในโครงการอ่านวันละนิดจิตแจ่มใสกันอีกครั้งค่ะ ในปีนี้มาในรูปโฉมใหม่ 'สมุดบันทึกรักการอ่านออนไลน์' ที่ยังคงความน่ารักสดใสของสมุดไว้ ภายใต้ชื่อโครงการอ่านวันละนิดจิตแจ่มใส Plus+ เปิดพื้นที่ให้โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการบันทึกสิ่งที่ได้อ่านผ่านทาง www.jamsai.com โดยสมุดที่บันทึกมีรูปแบบคล้ายการบันทึกลงบนสมุดจริง

โครงการนี้เพื่อเฟ้นหา 'สุดยอดทูตรักการอ่าน' และสนับสนุนให้เพื่อนๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ จากการอ่านหนังสือและใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับโรงเรียนและเพื่อนๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ สำนักพิมพ์แจ่มใสจะมีการมอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินกิจกรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. รางวัลชนะเลิศสูงสุดในโครงการ
  • นักเรียนผู้ชนะเลิศ 'สุดยอดทูตรักการอ่าน' ในโครงการ จะได้รับรางวัล
   1. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวที่ สถาบันภาษานานาชาติ อิน ลิง กัว "Inlingua"
   2. โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศสุดยอดทูตรักการอ่าน
   3. หนังสือจากสำนักพิมพ์แจ่มใส มูลค่า 20,000 บาท (หนังสือที่ผลิตในปี 2555)
   4. ชุด Gift Set สำนักพิมพ์แจ่มใส
  • คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ จะได้รับรางวัล
   1. The New Ipad 1 เครื่อง
   2. โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศคุณครูผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น
   3. ชุด Gift Set สำนักพิมพ์แจ่มใส
  • โรงเรียนที่ชนะเลิศ จะได้รับรางวัล
   1. โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศนักเรียนรักการอ่านดีเด่น
   2. หนังสือจากสำนักพิมพ์แจ่มใส มูลค่า 20,000 บาท (หนังสือที่ผลิตในปี 2555)
   3. ชุด Gift Set สำนักพิมพ์แจ่มใส
 2. รางวัลนักอ่านดีเด่นประจำโรงเรียน
  1. ชุดของขวัญสุดพิเศษจากแจ่มใส
  2. เกียรติบัตรนักเรียนรักการอ่านดีเด่น
 3. รางวัลคุณครูผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่นประจำโรงเรียน
  1. เกียรติบัตรคุณครูผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น
  2. ชุด Gift Set สำนักพิมพ์แจ่มใส

และพิเศษสำหรับเพื่อนๆ นักอ่านคนเก่งที่บันทึกได้ 40 เล่มขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักพิมพ์แจ่มใส เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนิสัยรักการอ่าน ประตูความรู้สู่ความสำเร็จ

หากคุณครูท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดพร้อมกรอกแบบฟอร์มสมัคร เข้าร่วมโครงการ หรือเพื่อนๆ สามารถแจ้งอาจารย์ประจำห้องสมุดให้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นกันค่ะ (^O^)// เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2555

แบบฟอร์มการสมัครสำหรับคุณครู
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติยา ธนกาลมารวย
โทรศัพท์ 0-2840-4888 ต่อ 626 หรือ 884


ส่งแบบฟอร์มใบสมัครโครงการเข้ามาได้ที่
บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด "โครงการวันละนิดจิตแจ่มใส Plus+"
เลขที่ 285/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.10700
โทรสาร 0-2840-4848
อีเมล์: [email protected] หรือ [email protected]

ภาพปกสมุดบันทึกรักการอ่านออนไลน์ มี 3 แบบ หากเพื่อนๆ เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกปกได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มบันทึกตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 - 15 มกราคม 2556 ซึ่งทีมงานแจ่มใสจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางเว็บไซต์แจ่มใสและทางโทรศัพท์เพื่อให้คุณครูที่เข้าร่วมโครงการทราบอีกครั้งค่ะมาเริ่มปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับตัวเรา และเพื่อนรอบข้างโดยชวนเพื่อนๆ รวมกลุ่ม
บอกคุณครูสมัครเข้ามาโครงการนี้กับเรากันนะคะ ^_^

สำนักพิมพ์แจ่มใส ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรม 'การอ่าน' ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย