Connect with us

Jamsai

ร้ายตรึงรัก

ทดลองอ่านนิยาย ร้ายตรึงรัก เล่ม 1 บทที่ 5

บทที่ 5   “ฮุ่ยเอ๋อร์ เจ้ามาได้อย่างไร ข้าได้ยินว่ามีแขกสูงศักดิ์มาที่วัง เจ้ามิต้องอยู่คอยกำกับดูแลหรือ” หัวหน้าพ่อบ้าน...

คลิกเพื่ออ่าน
More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเทพสมุนไพร เล่ม 3 ตอนที่ 3

บทที่ 3 จือชิวกับจือชุนถือปิ่นเงินที่เพิ่งซื้อมาเมื่อครู่นี้ พวกนางพูดคุยหัวเราะและเปรียบเทียบกัน มองสาวใช้สองคนนี้แล้ว ...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน บัญชาปราบโฉมงาม บทที่ 3

บทที่สาม ไป่หลี่ซีมองนางด้วยสีหน้าเรียบเฉย ทั่วร่างของนางสกปรกมอมแมม เพียงดูก็รู้ว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวัน แล้วยังท่าทางท...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ยอดหญิงเทพสมุนไพร เล่ม 3 ตอนที่ 4

บทที่ 4  ‘ภรรยาข้าหลี่เมิ่งซี’   มีการลงชื่อเช่นนี้ด้วยหรือ! มิต่างจากการปิดป้ายบนศีรษะนาง หลี่เมิ่งซีเห็นแล้วจึงลอบโมโห...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน บัญชาปราบโฉมงาม บทที่ 4

บทที่สี่ ไม่ได้พบกันหลายวัน นางยิ่งน่าสังเวชใจจนทำให้คนทนดูไม่ได้ ไม่ใช่เพียงแค่สกปรก แต่สภาพเหมือนเพิ่งคลานออกมาจากบ่ออ...

jamsai.com