Connect with us

Jamsai

More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

everY

ทดลองอ่านนิยายวาย รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ เล่ม 3 บทที่ 3 #นิยายวาย

บทที่ 3   มีคนตายไปสิบกว่าคน จนตอนนี้กระทั่งฆาตกรเป็นคนหรือเป็นวิญญาณก็ยังไม่รู้แน่ชัด ชาวบ้านคิดว่าเป็นการลงโทษของ...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่านนิยาย หงส์คืนจันทร์ บทที่ 1

ภาคหนึ่ง ชะตาหงส์เข้าใกล้ ล้อมผ้าก่อนพายุฝน บทที่ 1   ยามรุ่งสาง ประตูตำหนักอันหนักอึ้งถูกผลักเปิดออก เซิ่งเสวี่ย ไทเฮาแ...

LOVE

ทดลองอ่านนิยาย พิกัดรักแสนกล บทนำ – บทที่ 1

บทนำ There’s a fire starting in my heart Reaching a fever pitch, it’s bringing me out the dark Finally I can see you cry...

บทสัมภาษณ์

จากใจนักแปล ‘อวี้’ การันตีความสนุก ‘เงาเพลิงสะท้านปฐพี’

‘เงาเพลิงสะท้านปฐพี’ อีกหนึ่งผลงานจากแนวมากกว่ารัก ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มากกว่ารักภูมิใจนำเสนอ และเชื่อว่านักอ่านจะ...