Connect with us

Jamsai

เจรจาต่อ-ตาย ตอน ราคะ

ทดลองอ่านนิยาย เจรจา-ต่อ-ตาย ตอน ราคะ บทที่ 4

บทที่ 5   “มันเอารถมาจอดแล้ว” โอ่งพูดให้ลูกน้องของเขาได้ยิน ในตอนนี้มันจับสุภาพสตรีคนนั้นให้ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ แล้...

คลิกเพื่ออ่าน
More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

jamsai.com