Connect with us

Jamsai

Glass and Steel

ทดลองอ่านนิยายวาย Glass and Steel บทที่ 7 #นิยายวาย

บทที่ 7 ควันไฟ เสียงปะทุ และหยดเลือด   ระหว่างฤดูหนาวที่ยาวนานในปีนั้น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเมืองจิ่นโจวเลวร้ายลงเรื่อ...

คลิกเพื่ออ่าน
More Posts

ยอดนิยมประจำสัปดาห์

jamsai.com